ANTWERPEN


- Antwerpen - Berendrecht - Lillo - Zandvliet - Deurne - Borgerhout - Merksem - Ekeren - Hoboken - Wilrijk - Berchem -
w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | Stabroek | Kapellen | Brasschaat | Schoten | Wijnegem | Wommelgem | Borsbeek | Mortsel | Edegem | Aartselaar | Hemiksem | Kruibeke | Zwijndrecht | Beveren |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Natuur


Deze pagina moet een overzicht geven van de plekjes natuur in Antwerpen, de huidige informatie is echter nog zeer beperkt. Indien u zelf over informatie beschikt en deze ter onze beschikking wil stellen dan zouden wij dat van harte appreciëren.


Natuurgebieden

Blokkersdijk 100 ha (Natuurpunt Wase Linkerscheldeo)
Gelegen op de Antwerpse Linkeroever, ten westen van het Sint-Annabos.
Toegankelijkheid: Het centrale deel is niet toegankelijk, de zuidwestpunt en de oostkant wel.

Bospolder (Bospolder-Ekers Moeras) 70 ha (Natuurpunt)
Hier, dichtbij de stad, zingen nachtegalen, broeden kiekendieven en bloeit een onvoorstelbare verscheidenheid aan wilde bloemen en planten. Vroeger maakte het gebied deel uit van de laag gelegen Antwerpse Scheldepolders, met als meest opvallende elementen een aantal oude wielen, restanten van breuken in de Ekerse Dijk uit vorige eeuwen. Deze wielen waren wondermooie brokjes natuur. Plantenkenners uit de vorige eeuw kwamen woorden te kort om de natuurrijkdom ervan te beschrijven.
Maar eind jaren '60, begin jaren '70 werd de Bospolder in functie van de havenuitbreiding volledig opgespoten met zand uit de pas gegraven dokken. Daarmee werd de start gegeven voor nieuwe welvaart, maar ging tevens de natuurpracht van het gebied in één klap verloren. Gelukkig krijgt de natuur er nu nieuwe kansen door een natuurinrichtingsproject.

Ekers Moeras (Bospolder-Ekers Moeras) 12 ha (Natuurpunt)
Samen met de Oude Landen, de Afgeleide Schijns, de Bospolder, de Grote Kreek en de Kuifeend vormt het Ekers Moeras een lange sliert natuur tussen Ekeren en de Schelde. Soms zijn het maar smalle stroken open water met rietzomen. Maar alles samen gaat het om enkele honderden hectare aaneengesloten natuur. Dat is belangrijk om te voorkomen dat populaties worden geïsoleerd en stilaan verdwijnen.

Fort 7 15,88 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Fort 8 15,88 ha (Natuurpunt)

Galgenschoor (Groot Buitenschoor en Galgenschaar) 45,75 ha (Natuurpunt)

Grensstrook 44,12 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Groot Buitenschoor (Groot Buitenschoor en Galgenschaar) 215 ha (Natuurpunt)
Het Galgenschoor, het Groot Buitenschoor en het Schor Ouden Doel zijn drie brakke intergetijdengebieden in het Belgische deel van het Schelde-estuarium.

Hobokense Polder 137 ha (Werkgroep Hobokense Polder)
De Hobokense Polder is het laatste stukje natuur aan de zuidkant van de Antwerpse agglomeratie. De polders werden in de jaren zestig opgehoogd, maar het is heerlijk wandelen in de nieuwe natuur die daarna ontstond. Op de lager gelegen delen zijn ondiepe plassen ontstaan met rietkragen, moerassen en wilgenbroekbossen. Op de hoger gelegen delen vinden we graslanden, ruigten en wilgenstruwelen. Al deze biotopen zijn spontaan tot stand gekomen. Dergelijke verscheidenheid zorgt voor een aangename variatie in het landschap en voor een onverwacht grote rijkdom aan dier- en plantensoorten.
Toegankelijkheid: Er zijn twee wandeltrajecten van 8 of 12 km. Op de oever van de Broekskotvijver staat een kijkhut.

Imalso - Gronden Linkeroever 442,41 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Kuifeend (Kuifeend-Grote Kreek) 83,87 ha (Natuurpunt)
Het gebied, gelegen in het midden van de Antwerpse haven, kreeg de naam 'De Kuifeend' naar de soort die er in 1968 voor het eerst in België tot broeden kwam. Het ligt niet meteen in de omgeving waar je een 'eendenhemel op aarde' zou verwachten. Door een gelukkig toeval werd het noordwestelijke deel van het nieuw aangelegde vormingsstation Antwerpen-Noord over een oppervlakte van circa 30 hectare onaangeroerd gelaten.

Oude Landen 94,12 ha (Natuurpunt)
De Oude Landen bestaat uit de mooi kronkelende Oudelandse Beek, grillig gevormde rietkragen, bloemrijke graslanden en wilgenbosjes. Het is wellicht één van de mooiste stedelijke natuurgebieden van Vlaanderen. Bekend voor zijn grote bloemenpracht, zoals de wilde orchideeën die de graslanden in de lente rozerood kleuren, maar ook voor zijn rietvogels (kleine karekiet, blauwborst, rietgors), de nachtegalen, de vele vlinders en de Schotse Galloway-runderen die van juli tot december grazend een handje helpen bij het beheer.
Toegankelijkheid: Vrij wandelen op aangeduide wandelpaden van zonsopgang tot zonsondergang. Toegankelijk voor fietsers op de centrale as. Honden aan leiband, geen paarden!

Ruige Heide 1,62 ha (Natuurpunt)
Groot kunnen wij de Grote Ruige Heide al lang niet meer noemen. Oorspronkelijk strekte ze zich uit vanaf de grens van de polder in Berendrecht en Zandvliet tot diep in de richting van Putte en Kalmthout. Nu rest er ten oosten van Zandvliet nog zo'n 10 hectare die aansluit bij het Nederlandse natuurgebied Stoppelbergen.

Vlakte van Zwijndrecht 52,96 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Wolvenberg 15,61 ha (Natuurpunt)


Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Indien u zelf over gegevens beschikt en deze wil delen met de bezoekers van antwerpen.lokaal.be dan kan u dit melden via ons mailformulier.

Bronnen
De gegevens op deze pagina zijn samengesteld dankzij onderstaande bronnen:
(1) Natuurpunt
(2) Het Agentschap voor Natuur en Bos
Lokaal.be - Officiele websites
1 - Antwerpen
2 - District Antwerpen
3 - District Ekeren
4 - District Hoboken
5 - District Wilrijk
6 - District Berchem
7 - District Deurne
8 - District Borgerhout
9 - District Merksem
10 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Lokaal.be - Natuurartikels
1 - De tevredenheid over de aanwezigheid van groene ruimte (NIS)contact - lokaal.be - nationaal.be